motive
     
     

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Vitajte na stránkach obce Kolačkov

8. 7. 2016

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb

V rámci čo najlepšej spolupráce, Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb ponúka občanom svoje služby v sociálnej oblasti: sociálne poradenstvo, pomoc pri vypísaní tlačív, spolupráca zo Sociálnou poisťovňou, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s cieľom pomôcť podporiť sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Obyvatelia môžu Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb kontaktovať osobne, alebo na adrese:
Obchodná 2
064 01 stará Ľubovňa

alebo telefonicky:
0903/ 463 230
viac


4. 7. 2016

Odpustové popoludnie v Novej Ľubovni - 16. 7. 2016

Obec Nová Ľubovňa Vás pozýva na Odpustové popoludnie - 16. 7. 2016 (sobota), Od 18:00 hod. Vám do tanca a dobrej nálady bude hrať hudobná skupina ENIX z Letanoviec.

Vstup na podujatie je zdarma.

V rámci programu je pre Vás pripravené občerstvenie, zmrzlina, atrakcie pre deti.
viac


30. 6. 2016

Dotazník


DEŇ DETÍ 2016
30. 5. 2016

DEŇ DETÍ 2016

Milé deti, milí rodičia pozývame Vás na akciu pod názvom DEŇ DETÍ, ktorá sa uskutoční 2. júna 2016 o 13.00 hod. na ihrisku. viac


GALAKONCERT – VESELÉ HARMONIKY
2. 5. 2016

GALAKONCERT – VESELÉ HARMONIKY

Dňa 29. apríla 2016 sa v Dome Kultúry v Starej Ľubovni uskutočnil galakoncert Veselé Harmoniky, pod vedením jeho zakladateľky, dirigentky a umeleckej vedúcej pani Márie Budzákovej. V opise ich činnosti sa uvádza, že „láska k akordeónu spojila mladých nadšencov do zoskupenia, ktoré im dáva priestor umelecky a ľudsky rásť . V tvorivom ovzduší obohacujú svoj vnútorný svet i svet svojich poslucháčov“. Orchester má v súčasnosti 30 členov a účinkujú v ňom aj víťazi celoštátnych a medzinárodných súťaží.
V našej obci sme hrdí na to, že v tomto zoskupení majú popredné postavenie aj 6 členovia z Kolačkova: Peter Zamiška, Alžbeta Chlebáková, Michal Barnovský, Mária Barnovská, Katarína Majkutová a Samuel Barnovský. Títo mladí ľudia úspešne reprezentujú svojou hrou na akordeóne aj našu obec, za čo im patrí aj touto formou veľké poďakovanie.
viac


Zápis detí do 1. ročníka
27. 4. 2016

Zápis detí do 1. ročníka

Dňa 19.4.2016 sme my – rodičia mali možnosť, ale aj povinnosť, zúčastniť sa významného dňa v živote našich detí. V tunajšej Základnej škole s Materskou školou sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Vedenie školy spolu s pani učiteľkami pripravili dôstojné podmienky na to, aby si deti túto chvíľu zapamätali a tešili sa z nej. Bol to prvý deň v ich živote, keď museli touto oficiálnou cestou ukázať, čo všetko už vedia. Pre nás rodičov bolo veľkým potešením túto udalosť sledovať a pritom zažívať zmiešané pocity radosti, ale aj obáv z blížiacich sa školských povinnosti. Tento deň ich predurčil k novej ceste, na ktorú vykročia 2. septembra, už samostatnejší a nezávislejší od starostlivosti, ktorú dostávali nielen vo svojich rodinách, ale aj v tunajšej Materskej škole. Keď sa deti do škôlky tešia, nosia odtiaľ príbehy a zážitky s úsmevom na tvári, ak vidíte, že rastú vedomostne aj osobnostne, je to znak toho, že je o nich dobre postarané. Aj výsledok zápisu všetkých detí do 1. ročníka je výsledkom nielen rodičovskej starostlivosti, ale aj dôkladnej prípravy, ktorej sa im dostáva v tunajšej škôlke.
Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí naše deti sprevádzate v procese výchovy a vzdelávania, ale aj zabezpečením čistého prostredia a chutného stravovania.
viac

Úradná tabuľa


1. 1. 2013

Sadzobník správnych poplatkov obce Kolačkov

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení viac